Privacybeleid

Home / Privacybeleid
[vc_row full_width=”stretch_row_content” css=”.vc_custom_1566485227068{background-image: url(https://woon-match.nl/wp-content/uploads/2019/08/Slider-1918×279.jpg?id=172) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1566476936203{padding-top: 1200px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1567588385653{margin-top: 150px !important;}”]

Privacybeleid

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1568048263590{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Privacybeleid voor bezoekers van het Woon Match-platform

Wie wij zijn

Woon Match B.V. (hierna: Woon Match) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van woon- en bedrijfsruimte, koop en huur, op internet presenteert op verschillende websites zoals Woon-Match.nl. Het postadres van Woon Match bevindt zich in Breda op de stadionsstraat 10 – 11c en beschikt niet over een hoofdkantoor. Woon Match is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer !–!.

Woon Match is er om jou, onze bezoeker, te helpen dichter bij je droomhuis te komen of je als vastgoedprofessional te ondersteunen in je werk. Jouw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van je, dat hoort simpelweg bij ons werk. Jij verwacht van ons bijvoorbeeld, heel praktisch, dat we je aanvraag doorgeven aan een makelaar of je mailen over nieuw aanbod. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met jouw gegevens. In dit privacybeleid leggen we je graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het betekent voor jou.

Allereerst beloven we je dat:

 • We transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken
 • We passende technieken inzetten om je persoonsgegevens te beschermen
 • Je zelf in hoge mate controle hebt over je persoonsgegevens
 • We bereikbaar en beschikbaar zijn als je met ons wil communiceren over je privacy bij Woon Match

We gebruiken in dit document een aantal begrippen die we je van tevoren graag even verduidelijken:

 • Woon Match-platform: het geheel van woon-match.nl
 • Object: een woning die of zakelijk vastgoed dat op het Woon Match-platform te koop of te huur staat of heeft gestaan

Mocht je iets missen in dit privacybeleid, laat het ons weten door een mail te sturen aan info@woon-match.nl!

Voor wie geldt dit privacybeleid

Bij Woon Match gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens. We willen jou als bezoeker in staat stellen om je persoonsgegevens terug te vinden, aan te passen en in te zetten op de manier die jou het best bevalt, waarbij we altijd onze privacy belofte nakomen. Wil je meer weten over privacy bij Woon Match? Hieronder hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als bezoeker verkrijgen door jouw gebruik van onze diensten op het Woon Match-platform, ongeacht of je als potentiële koper, huurder, verkoper, verhuurder of anderszins Woon Match bezoekt. Voor zover je als makelaar gegevens verstrekt aan Woon Match geldt naast dit privacybeleid ook het privacybeleid voor makelaars.

Welke persoonsgegevens verwerkt Woon Match?

Woon Match verwerkt van jou de volgende gegevens die persoonsgegevens kunnen zijn voor zover ze te herleiden zijn tot jou als individu:

A.) Accountgegevens, gegevens waarmee je een account aanmaakt en gebruikt, zoals e-mailadres en wachtwoord, accountgegevens waarmee je optioneel je account verrijkt, zoals naam en geslacht en gegevens waarmee je je zoektocht vergemakkelijkt, zoals de objecten die je bewaart en de opmerkingen die je bij een object opslaat.

B.) Gegevens die je aan ons geeft om je een dienst te leveren, zoals de inhoud van contactaanvragen en andere aanvragen voor dienstverlening die we op jouw verzoek doorsturen aan de makelaar, een beoordeling van je makelaar die je achterlaat op het Woon Match platform of de financiële gegevens die je gebruikt voor betaalde diensten zoals bij het aanvragen van een woonrapport.

C.) Automatisch gegenereerde gegevens, zoals IP-adressen en browsergegevens die we onder meer door cookies verzamelen

D.) Gegevens over de wijze waarop je het Woon Match platform gebruikt zoals welke diensten je gebruikt en welke Objecten je interessant vindt, om hiermee een profiel op te bouwen op basis waarvan we het Woon Match-platform en onze diensten kunnen personalisen (zie voor meer informatie hieronder ‘Hoe zit het met profling?’)

E.) Feedbackgegevens die we gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren, zoals gegevens die je invult op feedbackformulieren of surveys met betrekking tot ons platform en onze diensten of gegevens die je ons verstrekt via de optie ‘meld een fout’

F.) Correspondentiegegevens, zoals gegevens in e-mails die je verstuurt aan Woon Match of berichten die je via social media aan ons richt

G.) Objectgegevens, zoals foto’s, adresgegevens, plattegronden, m2, bouwjaar en overige kenmerken van een Object

H.) Identificatiegegevens, zoals een kopie van je identiteitsbewijs (zonder BSN en pasfoto) in geval van het uitoefenen van je rechten als betrokkenen

 

Waarom verwerkt Woon Match persoonsgegevens?

Kort gezegd, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Onder marketingdoeleinden verstaan we (markt)analyses, statistisch onderzoek, het toesturen van nieuwsbrieven, gerichte advertenties en andere content en profiling (zie hieronder bij ‘Hoe zit het met profiling?’). Hieronder is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens wij voor dat doel verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.

Doel Persoonsgegevens Grondslagen
Leveren van diensten A. Accountgegevens

B. Gegevens voor het leveren van diensten

G. Objectgegevens

1. Overeenkomst;

2. Wettelijke grondslag: voor zover het om financiële informatie gaat (facturen);

3. Toestemming: voor zover het GPS data betreft die wij verwerken in de Woon Match app.

Verbeteren diensten A. Accountgegevens

B. Gegevens voor het leveren van een dienst

C. Automatisch gegenereerde gegevens

D. Gegevens over de wijze waarop je het Woon Match-platform gebruikt

E. Feedback gegevens

F. Correspondentiegegevens

G. Objectgegevens

Gerechtvaardigd belang: we gebruiken de gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van onze gebruikers. Om de privacy-impact te beperken gebruiken we waar mogelijk gegevens op geaggregeerd niveau. Als we hier derden voor inschakelen maken we met hen goede afspraken om de privacy te borgen.

 

Veiligheid en betrouwbaarheid Woon Match platform C. Automatisch gegenereerde gegevens

D. Gegevens over de wijze waarop je het Woon Match-platform gebruikt

E. Feedbackgegevens

F. Correspondentiegegevens

Gerechtvaardigd belang: we gebruiken de gegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening en om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens die wij verwerken te waarborgen
Klantcontact F. Correspondentiegegevens 1. Overeenkomst

2. Gerechtvaardigd belang: We verwerken je gegevens om je goede service te verlenen. Je hebt zelf in de hand welke gegevens je ons verstrekt.

Marktanalyses en statistisch onderzoek A. Accountgegevens

B. Gegevens voor het leveren van een dienst

C. Automatisch gegenereerde gegevens

D. Gegevens over de wijze waarop je het Woon Match-platform gebruikt

E. Feedback gegevens

F. Correspondentiegegevens

G. Objectgegevens

Gerechtvaardigd belang:

We gebruiken de gegevens om analyses en bedrijfsrapportages te maken om zo goed zicht te houden op het functioneren van ons platform en ter optimalisering van onze bedrijfsvoering. De daaruit voortvloeiende inzichten delen we in sommige gevallen met marktpartijen, echter uitsluitend op geaggregeerd niveau.

Toesturen van relevante nieuwsbrieven A. Accountgegevens

D. Gegevens over de wijze waarop je het Woon Match platform gebruikt

Toestemming
Gerichte advertenties en gepersonaliseerde content tonen C. Automatisch gegenereerde gegevens

D. Gegegevens over de wijze waarop je het Woon Match platform gebruikt

G. Objectgegevens

Toestemming
Identificatie om uitvoering te kunnen geven aan verzoeken van betrokkenen H. Identificatiegegevens Wettelijke verplichting

Hoe komt Woon Match aan persoonsgegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door jou als bezoeker van Woon Match zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt, een aanvraag bij of voor een makelaar doet, gebruik maakt van een andere dienst zoals de waarde check of als je contact opneemt met Woon Match.

Ten aanzien van gegevens die wij verkrijgen via social mediakanalen van Woon Match die je zelf gebruikt, wordt verwezen naar de informatie onder ‘Hoe zit het met social media?’

Daarnaast verwerkt Woon Match Automatisch gegenereerde gegevens, zoals de pagina die je bezocht hebt, je IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid).

Wanneer je je e-mailadres doorgeeft aan een makelaar, kan de makelaar jouw e-mailadres doorgeven aan Woon Match, zodat het door jou aangeboden Object gekoppeld kan worden aan je account. Na zo’n koppeling krijg je extra informatie over je object en kan je na verkoop of verhuur van het Object een beoordeling over je makelaar achterlaten. Als je al een account hebt bij Woon Match kan je ook zelf Woon Match vragen jouw account te koppelen aan jouw object dan wel aan een object dat door jou is aangekocht of gehuurd. Woon Match doet dit alleen na verificatie van je identiteit bij jouw makelaar.

Het kan ook zijn dat een vriend, familielid of andere bekende jouw e-mailadres aan Woon Match geeft, zodat we je kunnen attenderen op een object.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:

 • Als je gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanmaken van een account of het gebruik maken van Makelaarsmatch, bewaren we je persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat je ze wilt (laten) verwijderen.
 • Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van e-mails, bewaren we je persoonsgegevens totdat je die toestemming intrekt. Zodra je dat doet, bewaart Woon Match nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je toestemming hebt gegeven en wanneer je deze hebt ingetrokken.
 • Als je besluit een makelaarsbeoordeling achter te laten dan toont Woon Match deze beoordeling maximaal 2 jaar op het Woon Match-platform, totdat jij deze zelf verwijdert, jij Woon Match opdracht geeft dit te doen of tot het moment dat de makelaar de mogelijkheid tot het achterlaten van beoordelingen in zijn geheel uit zet.
 • Persoonlijke profielen waarover Woon Match op basis van profiling (zie hieronder bij ‘Hoe zit het met profiling?’) beschikt worden maximaal 13 maanden bewaard.
 • Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn. In geval van de meeste financiële informatie is dat 7 jaar.
 • Objectgegevens publiceren we in beginsel nog 1 jaar na de datum waarop het object als verkocht is afgemeld. De betrokken makelaar kan bij Woon Match ook eerder aangeven dat een object niet langer gepubliceerd mag worden op het Woon Match-platform. We bewaren objectgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van onze diensten.
 • Objectgegevens die we verkrijgen uit het Kadaster worden maandelijks ververst.
 • Als er cookies of soortgelijke technieken op je computer worden geplaatst, geven we de bewaartermijn daarvan weer in ons cookiebeleid.

Met wie deelt Woon Match persoonsgegevens?

Voor de doelen die hierboven zijn beschreven (zie ‘Waarom verwerkt Woon Match gegevens?’) werken we samen met derden. Met hen delen we dan vaak (een deel van) je persoonsgegevens.

Als jij zelf je gegevens achterlaat op ons platform om een bepaalde dienst af te nemen, delen we (indien nodig) je persoonsgegevens met de partij die de dienst verricht, zoals een makelaar of financiële dienstverlener. Denk aan contactaanvragen voor een makelaar of als je via ons platform een hypotheekofferte opvraagt bij een financiële dienstverlener.

Bij het afsluiten van engergie, gas, water internet en andere contracten werken we samen met Easy Nuts (easynuts.nl) gevestigd te rotterdam. Zij verzamelen alleen de gegevens die je via de pagina “online regelen” achterlaat.

Ook werken we bijvoorbeeld samen met partijen die voor Woon Match de communicatie verzorgen en de monitoring van het platform uitvoeren. Verder delen we gegevens met onze hostingpartijen, onderzoeks- en analysebureaus, advertisingplatforms en de leverancier van ons datamanagementplatform.

Bij advertenties van derden op ons platform bestaat de mogelijkheid dat derden persoonsgegevens verzamelen, zoals je klikgedrag op het Woon Match platform. Zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid.

Objectgegevens publiceert Woon Match uiteraard op het Woon Match-platform, waarmee zij voor een ieder die het Woon Match-platform bezoekt zichtbaar zijn. Daarnaast stuurt Woon Match via e-mail of pushnotificatie Objectgegevens aan een bezoeker als deze binnen diens zoekcriteria passen. Ook delen we Objectgegevens via onze social mediakanalen. Een bezoeker heeft daarnaast de mogelijkheid om via het Woon Match-platform Objecten op social media of via e-mail te delen met anderen. Verder biedt Woon Match aan makelaars en geselecteerde partijen (zoals gemeenten) de mogelijkheid om (met behulp van een Iframe) Objecten te tonen op hun website.

Ook kunnen makelaars ervoor kiezen makelaarsbeoordelingen die je plaatst op het Woon Match-platform met behulp van een Iframe op hun website te tonen.

Mocht het voorkomen dat (één of meerdere onderdelen van) de onderneming van Woon Match worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die Woon Match verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal Woon Match je hierover tijdig informeren via het Woon Match-platform.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Woon Match is een Nederlandse partij, net als veel van de partijen waarmee we samenwerken. Voor zover de derden waarmee we samenwerken de persoonsgegevens verwerken op een locatie buiten de EU doen zij dat met inachtneming van passende waarborgen, zoals modelcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie of op basis van een EU-US Privacy Shield certificering.

Hoe beveiligt Woon Match persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs-)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie, encryptie (van opslag en communicatiekanalen) en het pseudonimiseren van data. Deze maatregelen nemen wij mede op basis van ons securitybeleid, dat wij regelmatig evalueren en aanpassen waar nodig.

Als onderdeel van de getroffen organisatorische maatregelen, hebben wij afspraken gemaakt ter bescherming van je persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door deze derden te nemen technische en organisatorische maatregelen en het aan ons aantoonbaar maken hiervan, mede op basis van jaarlijkse rapportages.

Hoe zit het met social media?

Woon Match neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like buttons of pixels, op het Woon Match-platform op. Wel hebben wij zelf profielen op social-media-kanalen zoals Twitter en Facebook en linken hiernaar op het Woon Match-platform. Voor de verwerking van persoonsgegevens die Woon Match via een social-media-kanaal verkrijgt, is deze privacyverklaring van Woon Match van toepassing. Voor alle informatie die het social-media-kanaal van je verkrijgt, is daarnaast de privacyverklaring van dit social-media-kanaal van toepassing. Deze vind je hier:

Als je een object vanaf het Woon Match-platform deelt via een social-media-kanaal, stuurt Woon Match alleen de informatie van het object door aan het betreffende social-media-kanaal. Tevens kan Woon Match Objectgegevens plaatsen op social-media-kanalen van Woon Match.

Hoe zit het met iFrames en andere websites van derden?

Op het Woon Match-platform worden ook diensten en informatie aangeboden door derden in een zogenaamd iFrame. Deze pagina’s lijken te draaien binnen het Woon Match-platform, maar de inhoud van een iFrame wordt niet beheerd door Woon Match, maar is van de derde partij die jou diensten of informatie aanbiedt in het iFrame. Een voorbeeld is de rekentool om vaste lasten te berekenen, waarmee je kunt berekenen wat je kosten zouden zijn als je een bepaald object zou betreden. De persoonsgegevens die je invoert in het iFrame komen direct bij de derde partij terecht en daarop zijn dan ook het privacy- en cookiebeleid van die derde van toepassing. Woon Match verwerkt deze persoonsgegevens niet zelf. Als er sprake is van een iFrame , geven we dat duidelijk aan op ons platform.

Ook als op het Woon Match-platform een link wordt getoond naar de website van een ander, zoals een makelaar, dan is op je bezoek aan die website het privacy- en cookiebeleid van die ander van toepassing. Het privacybeleid van Woon Match geldt niet voor de gegevens die je daar achterlaat.

Hoe zit het met profiling?

Profiling is kort gezegd het verzamelen van kenmerken, interesses en gegevens van jou als bezoeker. Op basis hiervan wordt een profiel gemaakt, zodat je gerichte en relevante informatie kunt ontvangen. Woon Match doet dit op basis van gegevens die we genereren met behulp van cookies en soortgelijke technieken (zie ons cookiebeleid), gecombineerd met andere persoonsgegevens, zoals je surf- en klikgedrag, wat je invult in je account, welke objecten je bekijkt en waar je naar zoekt.

Woon Match gebruikt profiling alleen voor het personaliseren van informatie op het Woon Match-platform en voor het tonen van voor jou relevante mailings en advertenties op het Woon Match-platform. Er wordt je geen objecten of andere content onthouden op basis van onze profiling.

Wat zijn je rechten?

Jij hebt zelf de controle over je persoonsgegevens. Je hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. Je kunt je persoonsgegevens die je via je account hebt ingevoerd altijd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kun je contact met ons opnemen om je persoonsgegevens die Woon Match van jou verwerkt kosteloos in te zien. Je kunt Woon Match ook verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. We kunnen onder bepaalde omstandigheden ook persoonsgegevens overdragen. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking, of ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij Woon Match? Ben je het niet eens met het feit dat of de manier waarop Woon Match persoonsgegevens van jou verwerkt? Of kom je graag in contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Woon Match?
Stuur dan een e-mail naar info@woon-match.nl .

We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij Woon Match, ook als je ergens niet tevreden over bent.  We lossen klachten uiteraard het liefst zelf direct met jou op, maar je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is gewijzigd op 1 september 2019, en daarmee de 1e versie. Woon Match behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid maken we bekend via e-mail of op ons platform.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]